Termeni si Conditii de Utilizare

1. Acceptul dumneavoastră
2. Website-ul “ChatRomania.ro”
3. Accesul şi utilizarea website-ului “ChatRomania.ro”
4. Drepturile de proprietate intelectuală
5. Conturi utilizatori
6. Postarea de către utilizator
7. Declaraţie de garanţie
8. Limitarea răspunderii
9. Asigurare
10. Posibilitatea de a accepta termenii de utilizare
11. Politica de confidenţialitate
12. Informaţii copyright

1. Acceptul dumneavoastră

1.1. Site-ul www.ChatRomania.ro este proprietate personala a Chat Romania

1.2. Accesând şi/sau utilizând acest website, inclusiv serviciile şi conţinutul disponibil pe acest site sau pe site-uri terţe dar furnizate de acest site, confirmaţi ca aţi citit, aţi inţeles, sunteţi de acord şi respectaţi în întregime Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului care includ Politica de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, astfel cum a fost completată şi modificată, precum şi Termenii şi Condiţiile Drepturilor de Autor, reglementate de legislaţia română în vigoare ale site-ului. În situaţia în care după citirea Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare a Website-ului nu sunteţi de acord cu conţinutul acestora, vă rugăm să nu utilizaţi website-ul “ChatRomania.ro”.

1.3. Termenii şi Condiţiile enumerate mai sus pot fi revizuite şi/sau modificate de Administratorul siteului, oricând, în funcţie de modificările legislative, fără a fi necesară notificarea prealabilă a vizitatorilor. Modificările sau schimbările vor intra în vigoare din momentul publicării pe acest website. În cazul în care continuaţi să utilizaţi acest site, dupa revizuire se consideră ca aţi acceptat pe deplin Termenii şi Condiţiile de utilizare a webite-ului, inclusiv modificarile sau schimbările survenite. Intră în obligaţia dvs. să vă informaţi periodic asupra celei mai noi variante a Termeniilor şi Condiţiilor de Utilizare a Website-ului.

2. Website-ul “ChatRomania.ro”

2.1. Termenii şi Condiţiile sunt aplicabile tuturor utilizatorilor site-ului “ChatRomania.ro”, incluzând utilizatorii care contribuie cu materiale video, audio, imagini, articole, informaţii sau alte materiale şi servicii pe site.

2.2. Site-ul “ChatRomania.ro” poate conţine linkuri spre alte site-uri, care sunt proprietatea unor terţi sau sunt controlate de terţi, fără nicio legatură cu deţinătorii acestui website. “ChatRomania.ro” nu are niciun control şi nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul, politicile sau practicile oricăruia dintre aceste terţe website-uri. Administratorul “ChatRomania.ro” nu poate şi nu va cenzura sau edita în niciun fel conţinutul vreunui terţ site către care exista la un moment dat link din paginile “ChatRomania.ro”. Prin utilizarea “ChatRomania.ro”, dumneavoastră absolviţi în mod explicit şi necondiţionat site-ul “ChatRomania.ro” şi pe administratorii săi de orice responsabilitate sau consecinţă ce ar rezulta din utilizarea de către dvs. a unui terţ website. Prin urmare, vă recomandăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare pentru fiecare dintre site-urile pe care le vizitaţi sau utilizaţi.

3. Accesul şi utilizarea website-ului “ChatRomania.ro”

“ChatRomania.ro” vă dă permisiunea de a accesa şi utiliza acest website în condiţiile în care: 3.1. Veţi respecta Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului;

3.2. Accesarea şi utilizarea acestui website o faceţi doar în interes personal şi necomercial;

3.3. Nu veţi copia sau distribui nicio parte din acest website în niciun fel de mediu, cu excepţia cazurilor în care aţi obţinut în prealabil o autorizaţie scrisă de la administratorul website-ului sau site-ul a pus la dispoziţie în mod explicit o opţiune pentru distribuirea conţinutului (ex. Embedding);

3.4. Nu veţi modifica sau altera nicio parte din acest website în afară de ceea ce este necesar, la modul rezonabil, pentru utilizarea corespunzătoare a website-ului în scopul în care a fost creat;

3.5. Atunci când utilizaţi opţiunea de embed pe alt site, nu veţi modifica în niciun fel playerul video, utilizându-l doar în parametrii puşi la dispoziţie în mod explicit de către site;

3.6. Nu folosiţi niciun sistem automat de accesare a acestui site şi a conţinutului său, incluzând dar fără a se limita la, “roboţi”, “cititoare offline”, etc., care accesează website-ul într-o manieră ce trimite mai multe cereri către serverele “ChatRomania.ro” într-o perioadă de timp, decât ar putea realiza o persoană în aceeaşi perioadă de timp, într-un mod rezonabil utilizând un web browser convenţional. “ChatRomania.ro” permite totuşi operatorilor de motoare publice de căutare să utilizeze anumite programe software pentru copierea de informaţii cu unicul scop de a creea în acele motoare de căutare indici ai conţinutului website-ului, fără dreptul de cachuire sau arhivare a acestor informaţii. Sunteţi de acord să nu colectaţi nicio informaţie personală de pe website, incluzând denumirile conturilor. Deasemenea, sunteţi de acord să nu folosiţi în scopuri comerciale sau publicitare sistemele de comunicare oferite pe site (formulare pentru comentarii, formulare de contact, e-mail);

3.7. “ChatRomania.ro” îşi rezervă dreptul să oprească oricând oricare din facilităţile acestui website;

3.8. Pentru a putea accesa anumite elemente ale acestui site şi pentru a putea beneficia de totalitatea serviciilor oferite, este necesar să vă creaţi un cont. Nu veţi putea utiliza contul altei persoane fără permisiunea acelei persoane. Pentru crearea contului, trebuie să oferiţi informaţii corecte şi complete. Dumneavoastră sunteţi unic răspunzător de activitatea ce are loc în cadrul contului dvs. şi trebuie să vă păstraţi parola contului în siguranţă. În cazul în care constataţi o utilizare neautorizată a contului dvs, trebuie să anunţaţi imediat administratorul website-ului. Chiar dacă “ChatRomania.ro” şi administratorii săi nu sunt responsabili pentru daunele pricinuite de utilizarea neautorizată a contului dvs, dvs aţi putea fi răspunzător de daunele cauzate website-ului sau unor terţe persoane prin utilizarea neautorizată a contului dvs.;

4. Drepturile de proprietate intelectuală

Conţinutul acestui website vă este oferit doar pentru uzul dvs. personal, cu scop informaţional, şi nu poate fi copiat, reprodus, utilizat, distribuit, transmis, expus, vândut, licenţiat, sau folosit în orice alte scopuri fără a obţine în prealabil un consimţământ scris al titularilor drepturilor de proprietate intelectuală. “ChatRomania.ro” îşi rezervă toate drepturile pentru acest website şi pentru conţinutul acestuia. Sunteţi de acord să nu utilizaţi, să nu copiaţi şi să nu distribuiţi în scop comercial niciun material postat pe website, în afara materialelor pentru care “ChatRomania.ro” permite în mod expres acest lucru. Dacă descărcaţi sau copiaţi o parte a conţinutului website-ului pentru uzul dvs. personal, sunteţi obligat să păstraţi toate notele şi însemnările care conţin informaţii despre proprietarii drepturilor de autor ale materialelor respective. Sunteţi de asemenea de acord să nu afectaţi, să nu dezactivaţi sau să nu interferaţi în niciun fel cu elementele de securitate ale website-ului, cu elementele care restricţionează copierea sau utilizarea unui conţinut sau previn asupra acestui lucru sau cu elementele care întăresc limitele de utilizare a website-ului sau a conţinutului său.

5. Conturi utilizatori

5.1. Pentru a putea folosi anumite servicii şi opţiuni, trebuie să deveniţi un utilizator înregistrat al site-ului. “ChatRomania.ro” vă oferă două variante de înregistrare, gratuită (Cont Standard) şi plătită (Cont VIP). Contul VIP oferă o serie de opţiuni suplimentare care nu sunt disponibile pentru utilizatorii standard. Pentru o descriere detaliată a serviciilor şi opţiunilor Contului VIP, precum şi pentru planurile tarifare disponibile, consultaţi pagina Chat PRO Romania.

5.2. Puteţi deveni membru VIP în orice moment, alegând unul dintre planurile tarifare disponibile şi plătind preţul aferent, folosind una dintre modalităţile de plată puse la dispoziţie de către terţi furnizori de servicii de plăti electronice.

5.3. Utilizatorul accepta şi este de acord cu faptul că “ChatRomania.ro” poate modifica în orice moment opţiunile oferite în contul VIP.

6. Postarea de către utilizator

6.1. “ChatRomania.ro” vă permite încărcarea, găzduirea şi publicarea de materiale video, audio, imagini şi articole, precum şi postarea de comentarii şi mesaje către alţi utilizatori. Înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că, indiferent dacă materialele încărcate sunt publicate sau nu pe website, “ChatRomania.ro” nu garantează confidenţialitatea referitoare la acestea.

6.2. Dumneavoastră sunteţi singura persoană răspunzătoare de materialele pe care le încărcaţi pe website şi de consecinţele postării sau publicării lor. Când încărcaţi materiale pe website, afirmaţi, susţineţi şi garantaţi faptul că:

6.2.1. deţineţi sau aţi obţinut licenţa, drepturile necesare, consimţământul sau permisiunea de a utiliza, difuza şi publica materialele respective;

6.2.2. transferaţi şi garantaţi către “ChatRomania.ro” o licenţă universală, neexclusivă, neoneroasă şi transferabilă, pentru utilizarea, reproducerea, distribuirea şi expunerea materialului respectiv, pentru pregătirea unor materiale derivate din acesta, precum şi pentru promovarea sau redistribuirea unor părţi ale website-ului care conţin materialul încărcat de dvs, în orice format şi prin orice canale media. Deasemenea acordaţi si garantaţi fiecărui utilizator al website-ului o licenţă neexclusivă şi neoneroasă pentru a accesa şi utiliza materialele postate de dvs. pe website, precum şi pentru a reproduce, distribui, pregăti materiale derivate sau expune aceste materiale aşa cum este permis de către administratorii “ChatRomania.ro” şi conform acestor Termeni şi Condiţii de Utilizare a Website-ului. Licenţa de mai sus acordată “ChatRomania.ro” este perpetuă şi irevocabilă, putând expira doar după ştergerea materialul purtător al acestei licenţe de pe website. Cu toate acestea “ChatRomania.ro” poate reţine pe servere copii ale materialelor care au fost şterse, fără însă a le expune sau distribui.

6.2.3. materialele încărcate nu sunt protejate de drepturile de autor sau de alte drepturi de proprietate intelectuală ale unor terţe persoane, incluzănd drepturile la intimitate şi publicitate, exceptând cazul în care aveţi permisiunea proprietarului de drept de a posta materialul şi de a acorda drepturile de licenţă pentru “ChatRomania.ro” şi administratorii săi conform acestor Termeni şi Condiţii de Utilizare a Website-ului;

6.2.4. deţineţi consimţământul scris şi/sau permisiunea de a apărea pe website din partea fiecărei persoane identificabilă în materialele încărcate. Cu alte cuvinte, deţineţi toate drepturile de autor aferente materialului încărcat.

6.3. “ChatRomania.ro” nu andosează şi nu îşi asumă nicio răspundere faţă de niciun material încărcat pe website. “ChatRomania.ro” nu permite activităţi ce conduc la încălcări ale drepturilor de autor sau încălcarea drepturilor proprietăţii intelectuale în cadrul acestui website şi va înlătura orice conţinut sau material postat în cazul în care va fi notificat în mod adecvat că acestea încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane.

6.4. În particular, dacă sunteţi proprietarul unui drept de autor şi consideraţi că vreun utilizator v-a încălcat dreptul de proprietate intelectuală, puteţi trimite o notificare administratorului “ChatRomania.ro”, alături de următoarele elemente:

6.4.1. O semnătură a persoanei autorizate să acţioneze în numele proprietarului unui drept exclusiv de proprietate intelectuală, drept pe care îl invocaţi ca fiind încălcat;

6.4.2. Identificarea conţinutului sau materialului pentru care deţineti dreptul de autor şi care pretindeţi că a fost încălcat sau o listă cu materialele ce consideraţi a avea drepturile încălcate;

6.4.3. Identificarea conţinutului sau materialului pe care îl consideraţi cu drepturile de proprietate încălcate şi care doriţi să fie înlăturat de pe website. Identificarea conţinutului sau a materialului trebuie să se facă prin indicarea adreselor URL de la care pot fi accesate materialele.

6.4.4. Informaţii corecte şi complete necesare “ChatRomania.ro” şi administratorilor săi pentru a vă contacta – nume, adresă, număr de telefon şi email.

6.4.5. O declaraţie prin care să specificaţi faptul că utilizarea materialului/conţinutului în maniera indicată nu este autorizată de proprietarul real al drepturilor de autor. În această declaraţie confirmaţi că informaţiile incluse în notificare sunt reale, corecte şi complete, şi că, potrivit prevederilor Codului Penal privind declaraţiile nesincere, declaraţi pe propria răspundere ca sunteţi autorizat să acţionaţi în numele proprietarului dreptului de autor ce pretindeţi ca a fost încălcat sau că sunteţi proprietarul respectiv.

6.4.6. Dovada conform căreia sunteţi îndreptăţit să acţionaţi în calitate de proprietar al drepturilor de proprietate intelectuală asupra materialului/conţinutului în cauză.

6.5. Deasemenea sunteţi de acord:

6.5.1. să nu publicaţi elemente care ar putea dăuna “ChatRomania.ro”, administratorilor acestuia sau unei terţe persoane;

6.5.2. să nu faceţi upload de materiale ilegale, obscene, defăimătoare, calomniatoare, ameninţătoare, pornografice, de hărţuire, care să instige la ură, materiale ofensatoare la adresa vreunei rase sau etnii, materiale care să incurajeze un comportament antisocial, care să încalce vreo lege sau care să fie nepotrivite în vreun fel;

6.5.3. să nu postaţi anunţuri publicitare sau solicitări de colaborări de afaceri;

6.5.4. să nu va daţi drept altă persoană, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor in vigoare.

6.6. “ChatRomania.ro” nu aprobă niciun comentariu, mesaj, opinie, recomandare sau sfat exprimat de către utilizatorii săi în cadrul website-ului.

5.7. “ChatRomania.ro” şi administratorii săi îşi rezervă dreptul de a înlătura conţinut sau materiale în orice moment, fără o notificare prealabilă şi după bunul său plac. “ChatRomania.ro” şi administratorii săi îşi rezervă dreptul de a hotărî dacă materialele postate sau conţinutul încărcat de utilizatori sunt sau nu adecvate şi dacă se supun Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare a Website-ului.

6.8. De asemenea, “ChatRomania.ro” va interzice accesul utilizatorilor care încalcă în mod repetat Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului, putând închide definitiv conturile respective. O încălcare repetată este considerată atunci când utilizatorul a fost atenţionat de minim două ori şi/sau conţinutul postat de acesta a fost înlăturat de minim doua ori de pe website deoarece încalcă Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului.

6.9. Înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că în timpul vizitării şi/sau utilizării website-ului sunteţi expus unui conţinut furnizat dintr-o varietate de surse şi că “ChatRomania.ro” şi administratorii săi nu sunt răspunzători în niciun fel de acurateţea, utilitatea, siguranţa sau drepturile de proprietate intelectuală ale acestui conţinut. De asemenea înţelegeţi că, vizitând şi/sau utilizând website-ul, vă expuneţi la un conţinut care poate fi jignitor, neplăcut, ofensator, indecent, şocant şi sunteţi de acord să renunţaţi la orice drepturi legale sau despăgubiri pe care le-aţi putea pretinde de la “ChatRomania.ro” sau administratorii săi. Sunteţi deasemenea de acord să garantaţi şi să protejaţi “ChatRomania.ro”, pe proprietarii/administratorii, afiliaţii şi/sau licenţiatorii acestuia faţă de orice fel de potenţiale pretenţii rezultând din utilizarea websiteului.

6.10. “ChatRomania.ro” vă permite accesarea, încărcarea şi postarea de materiale şi conţinut, precum şi crearea de legături la materiale, numai în scop personal şi necomercial.

7. Declaraţie de garanţie

SUNTEŢI DE ACORD CĂ UTILIZAREA WEBSITE-ULUI “ChatRomania.ro” O FACEŢI PE PROPRIUL DUMNEAVOSTRĂ RISC. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, “ChatRomania.ro”, ADMINISTRATORII, DIRECTORII, ANGAJAŢII ŞI AGENŢII SĂI RENUNTĂ LA TOATE GARANŢIILE, EXPLICITE SAU IMPLICITE, ÎN LEGĂTURĂ CU WEBSITE-UL ŞI CU UTILIZAREA ACESTUIA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ ŞI NU IŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE PENTRU ORICE:

  1. ERORI, GREŞELI, OMISIUNI SAU LIPSĂ DE ACURATEŢE A CONŢINUTULUI,
  2. ACCES NEAUTORIZAT ŞI/SAU UTILIZARE NEAUTORIZATĂ A SERVERELOR NOASTRE ŞI/SAU A ORICĂROR INFORMAŢII PERSONALE ŞI/SAU INFORMAŢII FINANCIARE STOCATE ÎN ACESTEA,
  3. ÎNTRERUPERE SAU ÎNCETARE A TRANSMISIILOR DINSPRE SAU CĂTRE WEBSITE-UL NOSTRU,
  4. ERORI, VIRUŞI, TROIENI SAU ALTE ELEMENTE DE GENUL ACESTA CARE POT FI TRANSMISE CĂTRE SAU PRIN WEBSITE-UL NOSTRU DE CĂTRE O TERŢĂ PARTE
  5. ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE PARTE A SITE-ULUI SAU A CONŢINUTULUI ÎNCĂRCAT, POSTAT, TRANSMIS PRIN EMAIL, SAU FĂCUT DISPONIBIL PE WEBSITE-UL “ChatRomania.ro” ÎN ORICE ALT MOD.

“ChatRomania.ro” ŞI ADMINISTRATORII SĂI NU GARANTEAZĂ ŞI NU-ŞI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU NICIUN PRODUS, SERVICIU, WEBSITE, HIPERLINK RECOMANDAT, PROMOVAT SAU OFERIT DE CĂTRE O TERŢĂ PARTE PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI “ChatRomania.ro”, INCLUSIV BANNERE PUBLICITARE ŞI ARTICOLE DE PROMOVARE SAU ORICE ALT FEL DE METODE PUBLICITARE ŞI NU VA FI PARTE LA SAU ÎN ORICE ALT FEL RESPONSABIL PENTRU MONITORIZAREA ORICĂROR TRANZACŢII DINTRE DVS. ŞI O TERŢĂ PARTE CE OFERĂ PRODUSE SAU SERVICII. ÎN CEEA CE PRIVEŞTE CUMPĂRAREA ORICĂRUI PRODUS SAU SERVICIU PRIN ORICE MODALITATE, AR TREBUI SĂ VĂ FOLOSIŢI BUNA DVS. JUDECATĂ ŞI SĂ O EXERCITAŢI CU ATENŢIE ATUNCI CAND ESTE CAZUL.

8. Limitarea răspunderii

ÎN NICIUN CAZ “ChatRomania.ro”, ADMINISTRATORII, DIRECTORII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZATORI FAŢĂ DE DVS. PENTRU ORICE FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, PENALE, PUNITIVE SAU DE ORICE NATURĂ CE REZULTĂ DIN ORICE:

  1. ERORI, GREŞELI, OMISIUNI SAU LIPSĂ DE ACURATEŢE A CONŢINUTULUI,
  2. DAUNE PERSONALE SAU DISTRUGERI DE PROPRIETATE, DE ORICE NATURĂ, REZULTÂND DIN ACCESUL ŞI UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A WEBSITE-ULUI ŞI SERVICIILOR OFERITE DE CĂTRE NOI,
  3. ACCES NEAUTORIZAT ŞI/SAU UTILIZAREA NEAUTORIZATĂ A SERVERELOR NOASTRE ŞI/SAU A ORICĂROR INFORMAŢII PERSONALE ŞI/SAU INFORMAŢII FINANCIARE STOCATE ÎN ACESTEA,
  4. ORICE ÎNTRERUPERE SAU ÎNCETARE A TRANSMISIILOR DINSPRE SAU CĂTRE WEBSITE-UL NOSTRU,
  5. ORICE ERORI, VIRUŞI, TROIENI, SAU ALTE ELEMENTE DE GENUL ACESTA CARE POT FI TRANSMISE CĂTRE SAU PRIN WEBSITE-UL NOSTRU DE CĂTRE O TERŢĂ PARTE ŞI/SAU ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE CONŢINUT SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU STRICĂCIUNE DE ORICE FEL APĂRUTĂ CA REZULTAT AL UTILIZĂRII ORICĂRUI CONŢINUT ÎNCĂRCAT, POSTAT, TRANSMIS PRIN EMAIL SAU FĂCUT DISPONIBIL PE WEBSITE-UL “ChatRomania.ro” ÎN ORICE ALT MOD, FIE CĂ SE BAZEAZĂ PE GARANŢIE, CONTRACT SAU ORICE ALTE MODALITĂŢI LEGALE SAU ÎN CAZUL ÎN CARE COMPANIA ESTE SAU NU CONŞTIENTĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE. ACEASTĂ LIMITARE A RĂSPUNDERII SE VA APLICA CONFORM LEGILOR ÎN VIGOARE.

RECUNOASTEŢI ŞI CONFIRMAŢI CA AŢI LUAT LA CUNOŞTINŢĂ FAPTUL CĂ “ChatRomania.ro” ŞI ADMINISTRATORII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN FEL DE CONŢINUTUL POSTAT DE CĂTRE UTILIZATORI SAU DE COMPORTAMENTUL DEFĂIMĂTOR, OFENSATOR SAU ILEGAL AL ORICĂREI TERŢE PĂRŢI ŞI CĂ ÎNTREGUL RISC DE DAUNE DIN PARTEA ACESTORA ÎL SUPORTAŢI DOAR DVS, CA ŞI UTILIZATOR/VIZITATOR AL WEBSITE-ULUI.

Website-ul este controlat şi oferit cu facilităţile sale din Romania. “ChatRomania.ro” nu sustine că website-ul este potrivit sau disponibil pentru utilizare în alte locaţii. Cei care accesează sau utilizează website-ul “ChatRomania.ro” din alte jurisdicţii, sunt responsabili faţă de legile în vigoare acolo.

9. Asigurare

Sunteţi de acord să apăraţi, să garantaţi şi să nu aveţi niciun fel de pretenţii, explicite sau implicite, faţă de “ChatRomania.ro”, administratorii, directorii, angajaţii şi agenţii săi. Sunteţi de acord sa îi apăraţi şi să îi sunsţineţi pe aceştia ca nerăspunzători în niciun fel faţă de orice fel de pretenţii, revendicări, reclamaţii, daune, obligaţii, pierderi, responsabilităţi, costuri sau datorii, cereri (incluzând dar nelimitându-se la onorariile avocaţilor) provenite din: 9.1. utilizarea, vizitarea sau accesul dvs. pe website-ul “ChatRomania.ro”, 9.2. încălcarea din partea dvs. a oricăror termeni din Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului.

9.3. încălcarea de către dvs. a oricăror drepturi a unei terţe părţi incluzând, fără a se limita la acestea, orice drept de proprietate intelectuală, drept de proprietate sau drept de confidenţialitate; sau

9.4. orice pretenţie care ar proveni din cauzarea unor daune unei terţe părţi ca urmare a unui material sau conţinut postat de către dvs. pe website. Această obligaţie de asigurare împotriva eventualelor pretenţii faţă de “ChatRomania.ro” şi administratorii săi şi de exceptare de la orice fel de penalităţi şi/sau daune interese solicitate de oricine, completează Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului.

10. Posibilitatea de a accepta termenii de utilizare

Prin acceptarea Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare a Website-ului afirmaţi că aveţi peste 18 ani sau că sunteţi minor cu capacitate extinsă de exerciţiu şi aveţi consimţămantul părintelui sau tutorelui legal şi sunteţi în măsură şi competent să inţelegeţi termenii, condiţiile, obligaţiile, afirmaţiile, responsabilităţile şi garanţiile stabilite mai sus în aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare a Website-ului. Deasemenea, prin acceptarea acestor Termeni şi Condiţii de Utilizare a Website-ului declaraţi şi vă asumaţi respectarea lor întocmai.

În orice caz, susţineţi că aveţi peste 12 ani, deoarece website-ul “ChatRomania.ro” nu se adresează copiilor sub 12 ani. Dacă nu aveţi minim vârsta de 12 ani, vă rugăm să nu folosiţi website-ul “ChatRomania.ro”.

11. Politica de confidenţialitate

11.1. Politica de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, RCV M&A, este operator de date cu caracter personal şi va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

“ChatRomania.ro” respectă confidenţialitatea şi intimitatea tuturor clienţilor, vizitatorilor şi utilizatorilor care folosesc site-ul www.ChatRomania.ro sau alte site-uri deţinute sau operate de “ChatRomania.ro” sau administratorii săi. Această Politică de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal conţine informaţii importante referitore la utilizarea şi divulgarea informaţiilor cu caracter personal colectate pe website-urile “ChatRomania.ro”. Va informam ca datele personale pe care ni le furnizati sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a serviciilor oferite de site-ul www.ChatRomania.ro În acest fel vă ajutăm să decideţi dacă veţi continua să utilizaţi website-urile “ChatRomania.ro” sau nu.

Această politică de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal face parte integrantă din Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului. Folosirea website-urilor “ChatRomania.ro” şi orice informaţii personale furnizate de dumneavoastră pe website-urile “ChatRomania.ro” se supun acestei Politici de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal şi implicit Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare a Website-ului.

Vă rugăm să reţineţi faptul că orice material sau conţinut video, imagine sau de altă natură, încărcat/postat pe website devine conţinut public şi nu poate fi considerat informaţie cu caracter personal conform acestei politici de confidenţialitate şi se supune Regulilor de confidenţialitate.

11.2. Informaţiile colectate de “ChatRomania.ro”

Informaţii furnizate de utilizatori. Furnizaţi anumite date cu caracter personal (ca de exemplu nume, email, etc.) dacă doriţi să participaţi activ pe website prin încărcarea şi postarea de conţinut, deschiderea unui canal, crearea unei galerii sau a unui playlist, postarea de comentarii sau mesaje sau prin participarea la concursuri, promoţii, chestionare, sondaje, abonarea la buletine de ştiri sau alte liste de corespondenţă.

Când folosiţi website-urile “ChatRomania.ro”, serverele înregistrează şi colecteză anumite informaţii trimise de browserul dumneavoastră. Aceste înregistrări pot include informaţii cum ar fi adresa web solicitată, adresa IP (Internet Protocol), tipul browserului, limba browserului, ultima pagină şi URL-uri, tipul de platformă, numărul click-urilor, nume de domenii, pagini vizualizate şi ordinea acestora, intervalul de timp petrecut pe o anumită pagină, data şi ora vizualizării, etc.

Deasemenea, utilizând website-urile “ChatRomania.ro”, puteţi primi pe calculatorul dumneavoastră una sau mai multe “cookie-uri” (un fişier text de mică întindere ce conţine un şir de caractere alfanumerice) pentru memorarea preferinţelor dvs.. Website-urile “ChatRomania.ro” pot folosi atât “cookie-uri” temporare (de sesiune), cât şi “cookie-uri” persistente (ce rămân şi după ce închideţi browserul şi pot fi folosite de browser pentru vizitele ulterioare pe website. Acestea pot fi îndepărtate urmând instrucţiunile din help-ul browserului dvs.). Cele temporare dispar imediat ce închideţi browserul. Aveţi posibilitatea de a seta web browserul computerului dumneavoastră pentru a refuza toate “cookie-urile” sau să vă notifice atunci când este trimisă vreuna. Însă, este posibil ca uneori, unele servicii oferite pe website să nu funcţioneze la parametrii normali în cazul refuzului de a primi “cookie-uri”.

11.3. Modul în care se folosesc informaţiile

Dacă trimiteţi informaţii cu caracter personal prin intermediul website-urilor “ChatRomania.ro”, vom folosi aceste informaţii pentru a administra, a menţine şi a vă furniza serviciile şi funcţionalitatea website-urilor “ChatRomania.ro”.

Orice informaţie cu caracter personal sau orice conţinut/material pe care în mod voluntar le oferiţi pe internet (pe website, prin upload, comentarii, postări, mesaje, prin pagina dumneavoastră de profil utilizator, etc.) pot deveni publice şi pot fi vizualizate şi/sau utilizate de terţe persoane. Numele dumneavoastră de utilizator (nu adresa de email) apare vizibil pentru alţi utilizatori în momentul când încărcaţi materiale/conţinut sau când trimiteţi mesaje sau postaţi informaţii prin intermediul website-urilor “ChatRomania.ro”. Alţi utilizatori vă pot contacta, trimiţindu-vă mesaje sau comentarii. Orice material/conţinut trimis prin intermediul website-urilor “ChatRomania.ro” poate fi redistribuit prin internet şi orice alte canale media şi poate fi vizualizat teoretic de către oricine.

Adresa dumneavoastră de e-mail sau alte informaţii cu caracter personal nu vor fi folosite pentru a vă trimite materiale publicitare, oferte sau mesaje comerciale fără consimţământul dumneavoastră. Excepţie fac numai anumite programe sau servicii în care aveţi posibilitatea de a accepta sau refuza materialele în conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Sunteţi de acord că ştergerea datelor personale ale dumneavoastră va fi urmată de ştergerea contului dumneavoastră din sistem şi de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de “ChatRomania.ro”. Pentru exercitatrea acestor drepturi puteţi face o cerere în scris cu cerinţa dvs., pe care să o trimiteţi pe adresa menţionată la pct. 1.1.

Totuşi, adresa dumneavoastră de e-mail poate fi folosită fără consimţământul dumneavoastră pentru scopuri necomerciale sau în scopuri administrative (cum ar fi notificări referitoare la schimbări în site, suport tehnic şi administrativ, etc.).

Utilizăm atât informaţiile cu caracter personal cât şi alte informaţii neidentificabile ca fiind de natură personală în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite şi cu scopul de a creea şi implementa noi servicii pentru utilizatori, prin înregistrarea, urmărirea şi analizarea preferinţelor şi tendinţelor în care se încadrează utilizatorii noştri.

11.4. Situaţiile în care se pot divulga informaţii

Facem cunoscute informaţiile cu sau fără caracter personal numai subsidiarelor noastre, companiilor sau persoanelor ce ar putea procesa aceste informaţii în numele şi pentru “ChatRomania.ro”. Aceşti terţi pot procesa aceste informaţii numai în conformitate cu politica noastră de confidenţialitate. Totuşi, vom depune toate eforturile pentru a limita accesul terţilor la utilizarea acestor informaţii.

Nu divulgăm informaţiile dvs. cu caracter personal (cum ar fi nume sau email) către terţi pentru folosirea acestora în scopuri comerciale fără consimţământul dumneavoastră sau în afara unui program care vă permite să acceptaţi sau să refuzaţi participarea.

Conform legii, informaţiile cu sau fără caracter personal pot fi făcute cunoscute către autorităţile competente, numai dacă suntem obligaţi printr-o procedură legală.

Ne rezervăm dreptul de a face cunoscute informaţii cu sau fără caracter personal, despre care credem că sunt adecvate sau necesare pentru a pune în aplicare Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului, pentru luarea măsurilor proprii de siguranţă împotriva răspunderii, pentru a investiga sau a ne apăra în faţa cererilor sau pretenţiilor terţilor, pentru susţinerea investigaţiilor legale ale statului, pentru protejarea siguranţei sau integrităţii website-urilor noastre, pentru protejarea drepturilor, proprietăţilor sau siguranţei personale a utilizatorilor sau a altor persoane.

11.5. Dumneavoastră alegeţi

Aveţi posibilitatea de a refuza să transmiteţi informaţii cu caracter personal prin website-urile “ChatRomania.ro”. În această situaţie nu veţi putea beneficia de anumite servicii şi avantaje oferite de către “ChatRomania.ro”. În orice moment aveţi posibilitatea de a vă actualiza, modifica sau corecta informaţiile personale şi preferinţele, vizitând pagina dumneavoastră de utilizator.

Pentru protejarea intimităţii şi siguranţei dumneavoastră, întreprindem anumite acţiuni (cum ar fi cerinţa unei parole unice) pentru verificarea identităţii dumneavoastră înainte a intra în contul dvs. şi de a vă permite accesul la profilul personal sau înainte de a face anumite modificări şi corecţii. Responsabilitatea păstrării în siguranţă a parolei şi a informaţiilor contului de utilizator vă revine în întregime dumneavoastră.

11.6. Link-uri către alte site-uri

“ChatRomania.ro” permite altor companii de a pune reclame pe website-urile “ChatRomania.ro”. Aceste companii folosesc tehnologie ce permite trimiterea, în mod direct, către browser-ul dumneavoastră de reclamele şi link-urile ce apar pe site-urile “ChatRomania.ro”. Când se întâmplă acest lucru, ei primesc în mod automat adresa dumneavoastră IP, precum şi informaţii despre caracteristicile sistemului dvs. şi comportamentul dvs. online. Pot deasemenea utiliza tehnologii pentru măsurarea eficienţei reclamelor şi personalizarea reclamelor pe care le vizualizaţi la un moment dat. Nu divulgăm informaţiile dvs. cu caracter personal către aceste companii pentru folosirea acestora în scopuri comerciale fără consimţământul dumneavoastră sau în afara unui program care vă permite să acceptaţi sau să refuzaţi participarea.

11.7. Angajamentul nostru faţă de protecţia datelor

“ChatRomania.ro” şi administratorii săi folosesc măsuri de siguranţă pentru asigurarea integrităţii şi securităţii informaţiilor cu caracter personal transmise de către utilizatori, fără a putea garanta securitatea informaţiilor pe care le transmiteţi către website. Transmiterea de informaţii cu caracter personal o faceţi pe propria dvs. răspundere, deoarece nu se poate garanta că astfel de informaţii nu pot fi accesate, divulgate, alterate sau distruse prin pătrunderea neautorizată sau spargerea măsurilor de siguranţă luate de către “ChatRomania.ro”.

Dacă descoperim orice fel de abuz sau încercare de pătrundere neautorizată în sistemele noastre, este posibil să încercăm să vă informăm pentru a putea lua măsurile de siguranţă necesare.

11.8. Angajamentul nostru faţă de intimitatea copiilor

Asigurarea intimităţii copiilor este foarte importantă. De acea “ChatRomania.ro” nu colectează şi nu păstrează informaţii cu sau fără caracter personal de la persoane care nu au împlinit vârsta de 12 ani. De asemenea, niciunul din website-urile “ChatRomania.ro” nu se adresează copiilor sub această vârstă. Dacă nu aţi împlinit încă vârsta de 12 ani, vă rugăm să nu utilizaţi şi să nu accesaţi website-urile “ChatRomania.ro” sub nicio formă. În cazul în care aflăm că anumite informaţii cu caracter personal ale unor persoane ce nu au împlinit încă vârsta de 12 ani au fost cumva colectate de către sistemele noastre fără acordul şi verificarea prealabilă a parinţilor persoanelor respective, atunci se vor lua măsurile necesare în vederea ştergerii unor astfel de informaţii.

11.9. Informaţii adresate utilizatorilor internaţionali

Website-urile “ChatRomania.ro” sunt găzduite şi operate din România şi sunt adresate utilizatorilor din România. Dacă sunteţi un utilizator care accesează website-urile “ChatRomania.ro” din alte regiuni, cu legi specifice privind colectarea, utilizarea şi dezvăluirea datelor cu caracter personal, ce diferă de legislaţia în vigoare în România, vă înştiinţăm că prin utilizarea website-urilor “ChatRomania.ro”, care sunt guvernate de legislaţia română, transmiteţi informaţiile dumneavoastră personale în România şi sunteţi de acord cu acest transfer.

12. Informaţii copyright

12.1. Recomandări privitoare la drepturile de autor

Încărcarea şi postarea de materiale sau de conţinut ce încalcă drepturile de autor pot duce la desfiinţarea contului dumneavoastră precum şi la pierderi financiare, dacă proprietarul de drept al materialelor respective se adresează instanţelor judecătoreşti în acest sens. Vă oferim câteva sfaturi pentru a putea determina dacă materialul/conţinutul dumneavoastră corespunde criteriilor de acceptare pe website-urile “ChatRomania.ro” sau dacă dimpotrivă încalcă în vreun fel drepturile de autor ale vreunei persoane.

“ChatRomania.ro” şi administratorii săi respectă drepturile artiştilor şi creatorilor şi speră că veţi colabora cu noi în scopul formării unei comunităţi creative unde fiecare utilizator (inclusiv artiştii şi creatorii materialelor) să aibă parte de o experienţă placută şi benefică, în limitele legilor în vigoare. Drepturile de autor asupra operelor încărcate de utilizatori ramân la aceştia, “ChatRomania.ro” acţionând doar ca un găzduitor al informaţiilor respective.

Pentru a fi sigur 100% că fişierul/materialul/conţinutul dumneavoastră nu încalcă drepturile de autor ale unei alte persoane, vă puteţi folosi imaginaţia şi abilităţile pentru a crea ceva original. Poate fi ceva simplu, cum ar fi înregistrarea sau fotografierea prietenilor sau membrilor familiei în timp ce se distrează, sau ceva mai elaborat, cum ar fi realizarea unui scurt metraj cu scenariu, actori şi tot ce este necesar. Dacă materialul/ conţinutul/fişierul este realizat în întregime de dumneavoastră, nu trebuie să vă faceţi griji din cauza drepturilor de autor. Dumneavoastră sunteţi autorul şi proprietarul drepturilor aferente!

Asiguraţi-vă totusi că respectaţi şi celelalte contiţii din Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Website-ului

Asiguraţi-vă că toate elementele componente ale materialului/conţinutului/fişierului sunt creaţia dumneavoastră originală, inclusiv partea audio. De exemplu, dacă pentru editarea unui clip video, filmat în întregime de dumneavoastră, ca fundal audio folosiţi o înregistrare audio care este proprietatea unei case de producţie, fără permisiunea acesteia, clipul dvs. încalcă în acel moment drepturile acelei case de producţie şi suntem nevoiţi să eliminăm materialul postat de dvs. de îndată ce suntem notificaţi cu privire la încălcarea drepturilor de proprietate şi în urma unei verificări prealabile.

Cel mai frecvent motiv pentru care eliminăm material/conţinut din cauza încălcării drepturilor de autor este că aceste materiale sunt de fapt copii ale materialelor cu drept de autor iar proprietarii acelor drepturi ne-au notificat faptul că materialul lor este folosit fără permisiune. De îndată ce descoperim o utilizare neautorizată de conţinut protejat de drepturile de autor, vom elimina în cel mai scurt timp acel material, conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru o înţelegere mai aprofundată, enumerăm în cele ce urmează câteva exemple de materiale cu drept de autor: - Emisiuni de televiziune: emisiuni de divertisment, sitcomuri, transmisiuni sportive, programe de ştiri, desene animate, programe transmise de televiziunile prin cablu, etc. ; - Videoclipuri muzicale: cele difuzate pe canalele muzicale sau videoclipuri ale concertelor live, chiar dacă aţi filmat dumneavoastră personal (cu toate că aţi filmat personal acel videoclip, artistul are dreptul de a controla folosirea propriei imagini într-un videoclip, compozitorul versurilor are dreptul de a interzice interpretarea cântecului; în anumite situaţii este chiar interzis a se filma fără permisiune în locaţia spectacolului.); - Filme şi reclame ale filmelor; - Reclame; - Prezentări ce includ fotografii sau imagini deţinute de alte persoane.

În condiţiile în care consideraţi că un anumit conţinut aflat pe siteul “ChatRomania.ro” încalcă drepturile dumneavoastră de autor, de proprietate intelectuală, dreptul la viaţă privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteţi rugat să trimiteţi un email prin care să specificaţi drepturile încălcate, pentru a permite administratorului de site să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare.

12.2. Câteva principii de bază

- Nu contează dimensiunea videoclipului sau felul in care a ajuns pe “ChatRomania.ro”. Nu contează dacă l-aţi înregistrat de pe televizior, daca aţi filmat de pe ecranul televizorului sau dacă l-aţi descărcat de pe alt website. Acel material este protejat de drepturi de autor şi este necesar acordul proprietarului pentru a-l distribui. - Nu contează dacă menţionaţi numele autorului/proprietarului de drept; materialul este protejat de drepturi de autor. - Nu contează dacă folosiţi materialul pentru obţinerea de foloase materiale sau nu. - Nu contează dacă materialul conţine sau nu o avertizare de copyright; materialul este protejat de drepturi de autor. - Nu contează dacă dumneavoastră creaţi un material format din mai multe alte materiale mai scurte protejate de drepturi de autor. Chiar şi în acest caz, când dvs. editaţi conţinutul şi îl prelucraţi personal, acesta este protejat de drepturi de autor.

Ce se întâmplă dacă încărcaţi un conţinut care încalcă drepturile de autor ale altei persoane? Ori de câte ori realizăm că un material/fişier sau o parte a acestuia existent la un moment dat pe website-ul nostru încalcă vreun drept de autor, îl vom elimina de pe website, conform prevederilor legale în vigoare. Dacă la un moment dat vi se pare că un anumit material/fişier de pe website vă incalcă drepturile de proprietate intelectuală, vă rugăm să ne trimieţi o notificare conform Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare a Website-ului şi vom proceda la eliminarea respectivului material. În cazul în care consideraţi că un anume material/fişier asupra căruia deţineţi drepturi de autor a fost eliminat de pe website, fără încunoştiinţarea sau acordul dumneavostră, vă rugăm să ne contactaţi. Deasemenea, în cazul în care postaţi în mod repetat materilale/fişiere/conţinut ce încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau contravin Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare a Website-ului, contul dvs. va fi desfiinţat.

Vă rugăm să reţineţi faptul că decizia dacă şi cum vă exercitaţi drepturile vă aparţine în totalitate, iar “ChatRomania.ro” şi toţi cei implicaţi în administrarea şi întreţinerea website-urilor nu sunt responsabili pentru deciziile dumneavoastră.

ATENŢIE:

INFORMAŢIILE PREZENTATE AICI NU REPREZINTĂ CONSILIERE JURIDICĂ. PREZENTAREA ACESTOR INFORMAŢII SE FACE EXCLUSIV CU SCOPUL INFORMĂRII DUMNEAVOASTRĂ.